Nové a zároveň poslední stáže!

22.1.2014


Hledáme studenty, kteří mají zájem o stáž týkající se studie proveditelnosti Kreativního centra v Brně.

Tématem jsou potenciální dočasné aktivity, které by mohly probíhat v objektu bývalé káznice na Cejlu před samotnou realizací Kreativního centra jako takového. V rámci stáže vypracuje student seminární práci s vazbou na téma dočasného provozu, podmínek a způsobů realizace kulturního, vzdělávacího a komunitního programu v prostorách historické budovy bývalé káznice.

Témata stáží zasahují do různých profesních oborů. Studenti všech těchto oborů jsou možnými žadateli o stáž. Upřesnění tématu probíhá po dohodě.

Jsme zapojení do projektu Partnerství pro české brownfieldy, v rámci něhož se o stáž může ucházet student, ze kterékoliv vysoké školy z ČR kromě Hl.m. Prahy (podmínky projektu financovaného z OP VK). Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldu.

 

Témata stáží

Architektura

 • návrh rozmístění provozních zón– např. kavárna, hudební produkce, výstavy, komunitní zahrada a další
 • design jednotlivých zón
 • způsoby a možnosti realizace
 • zpracování technických podmínek pro veřejné akce

 

Historie/ Muzeologie

 • návrh trasy prohlídky historické budovy pro veřejnost
 • zpracování podkladů a textů pro průvodce
 • stručná studie historie káznice v letech 1948 – 1989
 • programy pro školy

 

Antropologie/Filozofie/Teologie

 • analýza koncepce přerodu budovy s pohnutou historií v kreativní centrum
 • destruktivita, totalita versus kreativita
 • významy a prolínání kontextů - historie - současnost = vize budoucnosti místa
 • religiozita v kontextu místa a jeho historie
 • zpracování výstupů do podkladů pro oslovení veřejnosti

 

Sociologie/Sociální práce/Sociální pedagogika/obory zabývající se NNO

 • koncept práce s místní komunitou v okolí bývalé káznice
 • způsoby využití trávení volného času pro místí obyvatele
 • návrhy vzdělávacích akcí, workshopů a dalších na základě analýzy poptávky obyvatel v okolí
 • způsoby zapojení místních NNO a samosprávy do programů, analýza poptávky
 • způsoby a podmínky realizace, metody fundraisingu

 

Dějiny umění/ Management umění/Produkce kulturních akcí/Kurátor

 • koncepce kulturního programu na 5 měsíců
 • kurátorské a organizační přípravné práce
 • výtvarný výstavní program na 4 měsíce
 • koncepce ekonomického a PR řešení akcí
 • téma umění ve veřejném prostoru

 

Žurnalistika/Mediální studia/Marketingové komunikace

 • koncepce a strategie komunikace s veřejností pro dočasný provoz
 • koncepce - marketing kulturních a dalších akcí pro širokou i místní veřejnost
 • reportáže, rozhovory s různými relevantními aktéry
 • guerilla marketing versus umění ve veřejném prostoru
 • podklady, příprava, případně realizace PR

 

Stáže proběhnou od 3. 2. do 28. 2. 2014.

Stáž není finančně honorována, avšak na konci stáže po prezentaci Vaší práce v Ostravě získáte certifikát o absolvování stáže. Během stáže Vám bude hrazeno cestovné a ubytování, nejste-li z Brna. Více o projektu, výstupech a podmínkách pro studenty se dozvíte zde http://brownfields.vsb.cz/. O výstupech a závěrečné zprávy stážistů z prvního období projektu se může dočíst zde.

 

Máte zájem? Zašlete vyplněnou přihlášku do 28. 1. 2014 do 12:00 na adresu kujova@jic.cz. Přihláška obsahuje i dotaz na dosavadní praxi studenta. Odpověď by měla být podrobná a měla by popsat, co měl student konkrétně v daných projektech nebo organizacích na starosti.


EN