Mapování lokality

Mapování dané oblasti je nezbytnou součástí ucelené „DNA analýzy“ čili průzkumu lokality. Právě DNA analýza dokáže jasně určit prvky typické pro určité místo a zachytit jejich vzájemnou provázanost. Ve spolupráci se studenty tří brněnských univerzit v rámci projektu MUNISS vznikla pro projekt Kreativního centra interaktivní mapa zachycující všechny potřebné součásti.

Mapu zobrazíte kliknutím na obrázek níže:

kreativni brno interaktivni mapa cejlu

K zmapování lokality bylo využito terénního výzkumu, při němž veškeré zmapované objekty nacházející se v dané lokalitě, byly zaneseny do vytvořené interaktivní Google mapy. Součástí DNA lokality jsou informace o historii a urbanismu čtvrti, budov v okolí a budovou káznice. Zdrojem těchto informací byl Archiv města Brna a další literární prameny. Na historická fakta poté navazuje analýza sociálního prostředí. K docílení objektivního názoru na problematiku dané oblasti bylo využito metody rešerší dostupných literárních a internetových zdrojů, dále byly provedeny neřízené rozhovory s kompetentními zástupci jednotlivých sfér. Další aktivitou bylo dotazníkové šetření. Dotazníky byly zaměřeny především na obyvatele, kteří jsou spjati s danou lokalitou a dále na neziskové organizace, obchodníky a další instituce, které se v lokalitě nacházejí. Na závěr byly veškeré získané informace a poznatky zpracovány ve SWOT analýze vymezené lokality. 

EN