V rámci kvalitativního mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně jsme uskutečnili devět pracovních setkání se zástupci deseti kreativních odvětví. Setkání se konala v Barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně. Děkujeme Moravské galerii za vstřícnost a spolupráci při organizaci.

Co Vám přineslo setkání s kolegy Vašeho odvětví?


Videohry a hry, 21. 1. 2014


Rozhlas a televize, video a film, 23. 1. 2014


Reklama, 24. 1. 2014


Scénická umění, 3. 2. 2014


Design, 4. 2. 2014


Architektura, 4. 2. 2014


Výtvarné umění, 5. 2. 2014


Hudba a hudební průmysl, 5. 2. 2014


Literatura a knižní trh, 6. 2. 2014

Další fotografie, novinky a jiné informace ze setkání můžete sledovat na našem facebooku.

EN