Aktuální dění okolo káznice

V Brně, mezi ulicemi Cejl a Bratislavská, se nachází rozsáhlý objekt bývalé Káznice. Z ní chceme po vzoru mnoha evropských měst vybudovat Kreativní centrum, které oživí okolní lokalitu, přitáhne zajímavé lidi, poskytne jim pracovní prostory a pomůže suplovat to, co v okolní oblasti chybí, třeba zeleň nebo obchody.

Abychom mohli žádat o evropské dotace, bude vypracován na základě soutěže architektonický návrh, který zhodnotí zájmy tzv. stakeholderů v projektu (kreativci, firmy, MČ Brno Sever, NPÚ, JMK, Knihovna Jiřího Mahena, aj.), které bude navazovat na zpracování studie proveditelnosti a mapování kreativních průmyslů, které jsme realizovali v letech 2013 a 2014.


Káznice žije

Káznice se na podzim 2016 otevírá divadlu, výstavám a dalším kulturním akcím. 

Červnový koncert Ivy Bittové, která káznici navštívila se svým recitálem v rámci multižánrového festivalu Ghettofest, byl po více než půl roce další akcí, která se konala v rekonstruované káznici. Rada města Brna rozhodla v srpnu o konání dalších vytipovaných akcí.

Zásady pronájmu prostor jsou zde: http://www.brno.cz/kaznicezije

 

Sanace

V červnu 2016 skončily téměř po půl roce v areálu bývalé káznice mezi ulicemi Cejl a Bratislavská sanační práce. Ty zamezily dalšímu chátrání budovy a zároveň do ní umožnily bezpečný přístup. Sanační práce se zaměřily převážně na opravu střechy, kterou do objektu zatékalo, zpřístupnění vchodu z Bratislavské ulice, opravu elektroinstalace, opravu komínu a instalaci ventilačních mříží do oken.

 

Zpamátnění budovy

Začátkem roku 2016 zahájilo Ministerstvo kultury řízení o zpamátnění budovy, protože objekt káznice je historicky velmi hodnotný. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně byla vytvořena pracovní skupina, která má za úkol během následujících měsíců opravit a bezpečně zpřístupnit káznici, provést stavebně-historický průzkum, aby bylo jasně popsáno, co je na budově cenného, a hlavně připravit velký projekt na přestavbu káznice na Kreativní centrum.

Město Brno se dohodlo s Národním památkovým ústavem na postupu při záchraně objektu bývalé káznice, kompletní tiskovou zprávu najdete zde.

V areálu proběhl také stavebně-historický průzkum. Koncem června Ministerstvo kultury rozhodlo o zpamátnění objektu, město podalo proti jeho rozsahu rozklad.

 

Naším společným cílem je oživení objektu při respektování jeho kulturních hodnot a jsme rádi, že NPÚ myšlenku oživení káznice prostřednictvím Kreativního centra podporuje. Zajímá vás, co se děje aktuálně? Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru

EN