Kreativní centra v Evropě

Podpora kreativních odvětví formou různých kreativních či kulturně-komunitních center je v zahraničí běžnou praxí. Téměř každé větší evropské město má obdobu takového centra, i když charakter, zaměření a způsob fungování bývá různý. Zde uvádíme některé z center, které mohou sloužit jako inspirace pro Kreativní centrum Brno.

 

Rakousko

Vídeň je Brnu nejbližší metropole kreativity. Linec určitě nevynechejte při hledání nových pohledů na umění, neboť bývalé průmyslové město zásadně proměnila důsledná kulturní politika města a také titul Evropské hlavní město kultury v roce 2009.

MuseumsQuartier Wien

Světoznámé centrum současného umění má široký záběr od výtvarného umění a galerií, přes taneční divadlo, architekturu, mladé návrháře až po kavárnu a obchod s designem – to vše je umístěné v bývalých císařských stájích. Vybudování areálu trvalo vídeňskému magistrátu 24 let, realizaci doprovázely protesty některých občanských iniciativ proti tak velkému projektu.

www.mqw.at

WUK

WUK ve Vídni by se dal také nazvat kreativním nebo komunitním centrem, i když na zcela jiné bázi, než MuseumsQuartier. V 70. letech vznikla občanská iniciativa, která chtěla zachránit chátrající továrnu na lokomotivy a především ji začít využívat pro potřeby sousedů z okolí, dětí a seniorů. Po obsazení budovy a vyjednávání s tehdejším starostou se povedlo objekt získat pro zřízení kulturního centra.wuk

Již 30 let slouží WUK jako kulturní centrum s dřevařskou dílnou, ateliéry výtvarníků, svépomocnou školkou, prostory pro aktivity seniorů, informačním centrem. Ve dvoře je dětské hřiště a zahrádka. Nechybí samozřejmě kavárna a bar.

Celý WUK je občanským sdružením, má představenstvo a volí si své zástupce.

www.wuk.at/WUK/Das_WUK


Tabakfarbik Linz

Malý tým v Linzi začal na záměru pracovat zhruba před dvěma lety a chce vytvořit kreativní centrum založené na poskytování prostoru k práci v kreativních odvětvích i ke kulturním akcím. Město Linz za tímto účelem odkoupilo fabriku a financuje organizaci a rozvoj celého provozu.

 

Z pohledu fáze přípravy je tabačka v Linci celkem blízko brněnskému záměru, i když objekt je mnohem větší než bývalá káznice na Cejlu.

www.tabakfabrik-linz.at

 

Velká Británie

Evropská alma mater podpory kreativních odvětví.


Barbican Centre

Toto velmi známé kulturní centrum bylo vybudováno na troskách vybombardovaných budov po 2. světové válce jako centrum současného umění. V rozlehlém areálu dnes najdete filharmonii, galerii, knihovnu, kongresové centrum, muzeum věnované historii Londýna, kino, divadlo. Vše je zakomponováno do bytové čtvrti s obrovskými zahradami.

www.barbican.org.uk


Bold Tendencies

Kdo navštívil Londýn a zajímá ho kultura, určitě nevynechal legendární čtvrť Camden. O dříve přistěhovalecké a průmyslové čtvrti se nyní začíná mluvit spíše jako o „neweast end“.

Před 6 lety nabídla radnice městské části Camden nedaleko sídlící galerii Hannah nevyužívané prostory horního patra parkovacího domu. Galerie začala pořádáním regionálních letních akcí, postupně vybudovala kavárnu, bar, krytý sál ze slámy, letní drive-in kino a začala pořádat akce na mezinárodní úrovni. Vznikl tak postupně samostatný projekt a organizace Bold Tendencies, která platí městu symbolický nájem a náklady na energie. Projekt je financován z vlastní činnosti, i díky různým dotacím a grantům města.

Bold Tendencies London

(Fotografie: TimeOut London)

Zajímavá je jejich práce s veřejným míněním. Organizátoři ukázali projekt jako záměr prospěšný celé čtvrti, proto se jim daří získávat politickou podporu a to jim usnadňuje prosazení některých aktivit u úředníků.

Unikátní je také výhled. Je zde jediná, veřejně přístupná vyhlídka v Londýně, proto do centra láká i ty návštěvníky, kteří by nepřišli primárně kvůli umění.

http://boldtendencies.com/

 

Camden Art Centre

www.camdenartscentre.org

 

Roundhouse

Budova je historicky chráněný kruhový objekt - bývalá opravna parních lokomotiv. Zakoupil ji mecenáš, který založil nadaci pro podporu mladých tvůrců. Dnes je centrum známé hlavně jako místo pro větší koncerty (Moby, ChemicalBrothers...). Často se zde konají divadelní představení upravená speciálně pro kruhové podium, festivaly nebo soukromé akce.

Důležitou část činnosti centra však stále tvoří podpora mladých umělců do 25 let. V podzemních částech budovy jsou proto na kruhovém půdorysu rozmístěny „kóje“ či studia s různým vybavením (např. jako DJská místnost, zkušebna pro kapelu, zvuková střižna, videostřižna, grafické pracoviště apod). Zázemí obsahuje také větší místnosti sloužící jako učebny, vlastní vysílací pracoviště radia či 2 ateliéry pro natáčení.

Mladý tvůrce si zaplatí (velmi nízký) roční členský poplatek a pak může využívat téměř veškeré vybavení Roundhousu buď zcela zdarma, nebo za mírný poplatek. Tyto poplatky nejsou zásadním příjmem centra, financování je proto z jedné třetiny zajišťováno výnosy z koncertů, třetinou od sponzorů a třetinou z grantů a státních příspěvků.

roundhouse

(Fotografie: Wikipedia)

Roundhousu se podařilo navázat partnerství např. s firmou Apple, která zde pořádala iTunes festival s workshopem na svých přístrojích, dodala do Roundhouse své počítače i software a vše už zde nechala. Podobně firma Gibson poskytuje centru kytary.

Výsledkem takové komplexní nabídky je, že člověk, který například přijde do Roundhousu na zkoušku s kapelou, si může záhy sám nahrát a zmixovat písničku, udělat si k ní grafiku a cd, pustit ji v místním rádiu (které má docela vysokou poslechovost mezi veřejností), naučit se natáčet video atd. Nad to Roundhouse nemá problém s tím, aby studia členové využívali i pro komerční účely.

www.roundhouse.org.uk

 

The Old Truman Brewery (Shoreditch - Spitalfields)

www.trumanbrewery.com


Village Underground (Shoreditch)

http://villageunderground.co.uk

 

Slovensko

TABAČKA Kulturfabrik Košice

Kulturní centrum současného umění a kultury Tabačka vzniklo využitím starých skladových prostor. Momentálně se snaží transformovat na dlouhodobě udržitelný model nestátního, samostatně hospodařícího kulturního centra.

Zaměřuje se na současnou místní a mezinárodní produkci v hudbě, tanci, divadle, výtvarném umění, literatuře, filmu, designu i architektuře. Nabízí studiové prostory, nahrávací a zkušební místnosti, podporuje neformální vzdělávání a společenské projekty. Pomáhá také s prezentováním východoslovenských umělců a projektů v zahraničí.

www.tabacka.sk


Stanica Žilina

Jedno z nepozoruhodnějších kultruních míst na Slovensku, kulturní uzel vybudovaný ve staré, ale stále fungující železniční zastávce. Spojení nezávislé kultury a umělecké laboratoře řídí skupina aktivistů. 

www.stanica.sk

 

Německo

Lipská Baumwollspinnerei

Bývalá přádelna (Spinnerei), nyní centrum současného umění a kultury v Lipsku. Sídlí zde jedny z nejdůležitějších německých galerií. Unikátní prostředí, ve kterém vedle sebe fungují galerie a ateliéry umělců, přilákalo pozornost i světových kurátorů a sběratelů umění.

Spinnerei Lipsko

(Fotografie: Jan Hubáček)

Dnes se v areálu nachází mj. obchod s malířskými potřebami, kino, divadlo a kancelářské prostory. Dvakrát ročně se zde koná velká přehlídka všech galerií a umělci otevřou veřejnosti i své ateliéry. Více mj. na wikipedii.

www.spinnerei.de

 

Nizozemí

NDSM

Areál NDSM vznikl přestavbou a úpravou staré amsterodamské loděnice. Atraktivní místo už přilákalo řadu společností z oblasti kreativních průmyslů, sídlí zde třeba lokální pobočka hudební televizní stanice MTV. Uvnitř amsterodamského doku vznikla svébytná čtvrť NDSM s jedinečnou atmosférou.

NDSM

(Foto: Kateřina Šrámková)

Pracují zde vedle sebe architekti, grafičtí designéři, malíři nebo sochaři a mohou se tak snadno navzájem inspirovat či přímo spolupracovat. Kromě jejich ateliérů tu najdete i skatepark.

Projekt se podařilo realizovat díky společné podpoře místních obyvatel, kreativců i amsterodamské radnice. Výsledkem je, že celá část města viditelně ožila, vznikly zde restaurace, přidaly se i kancelářské budovy nebo studentská kolej zbudovaná z barevných kontejnerů.

www.ndsm.nl

 

 

Trans Europe Halles (TEH)

Mezinárodní celoevropská síť nezávislých kulturních institucí. Síť vznikla na bázi občanských iniciativ mladých lidí, kteří chtěli revitalizovat prázdné industriální a obchodní objekty a vytvořit z nich nové prostory pro současné umění, kulturní a kreativní aktivity. Dnes TEH funguje jako zásadní zdroj informací a zkušeností pro všechny podobné projekty.

www.teh.net

 

Další příklady center a exkurze do nich můžete sledovat na naší Facebook stránce Kreativní Brno.

 
EN