Co je kreativní

Kulturní a kreativní odvětví, kreativní města

Prvopočátky kreativních průmyslů spadají do poválečného období a největšího významu začaly nabývat od konce 20. století. V 90. letech pak na politiku městských čtvrtí ve Velké Británii navazují koncepty kreativních měst, kdy je důležitým prvkem rozvoje města kreativita a inovace. Jednotná definice kreativních průmyslů neexistuje, každý z odborníků i zemí definují pojem různě. Mezi přední představitele patří Charles David Thorsby, David Hesmondhalgh, John Hartley, John Howkins (kreativní ekonomie) a Richard Florida (kreativní třída).

Termín Kreativní město „The Creative City“ poprvé použili už v roce 1995 Charles Landry a Franc Bianchini. Všeobecné pozornosti se však koncept kreativního města, či šířeji pojímané kreativní ekonomiky „creative economy“ těší až v novém tisíciletí, a to zejména v souvislosti s lehce provokativními díly Richarda Floridy.

Kreativní město je místo, kde se dobře žije, pracuje, tvoří, tráví volný čas. Lze za kreativní místo označit i město Brno? A co je tady možné udělat na podporu „kreativního Brna“ ? To je otázka, na kterou budeme prostřednictvím našeho projektu odpovídat.

Kulturní a kreativní odvětví v Evropě

V roce 2006 vznikla studie Ekonomika kultury v Evropě, která byla vytvořena na zakázku Evropské komise. Studie je prvním pokusem o zachycení přímého i nepřímého společensko-hospodářského vlivu kultury v Evropě z pohledu hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, počtu a kvality pracovních míst, udržitelného rozvoje a inovace.

Evropská komise dospěla k rozhodnutí sloučit stávající programy Kultura a MEDIA, které podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let a pro období 2014 – 2020 zavést nový program Kreativní Evropa (Creative Europe). Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.

Evropská komise na léta 2014 až 2020 navrhuje většinou úspory a snižování výše finančních příspěvků, alokovaných v rámci operačních programů. Jedinou výjimku tvoří oblasti Věda a výzkum a Vzdělání a Kultura, kdy je navrhován nárůst finančních prostředků. V Evropě jsou jasně definovány priority podpory kreativních odvětví.

V současné době běží průzkum EU o zjištění potřeb financování v kulturních a kreativních organizacích eu-for-creativity.eu.

Kulturní a kreativní odvětví v ČR

Institut umění ČR v rámci svého výzkumného projektu rozdělil kulturní a kreativní odvětví pro Českou republiku takto:

 1. Hudební průmysl (vážná, populární - hudební tělesa (orchestry, kapely), koncertní síně a sály, festivaly, hudební vydavatelství, výrobci hudebních nástrojů, prodejny a půjčovny (nosiče, hudebniny, nástroje, literatura)
 2. Knihy a tisk (nakladatelství, knihkupectví, antikvariáty, literární kavárny, distribuční společnosti, tiskárny, veletrhy, festivaly, knihovny)
 3. Výtvarné umění (trh s uměním) a řemesla: (prodejní a výstavní galerie - soukromé a veřejné, aukční síně, obchody se starožitnostmi, veletrhy, restaurátorské dílny a restaurátoři, umělečtí řemeslníci, výtvarníci )
 4. Architektura (architektonickékanceláře/studia (architekti), veletrhy)
 5. Reklama (reklamní a komunikační kanceláře, PR agentury, eventové agentury)
 6. Design (průmyslový, interiérový a architektonický design, módní, grafický, obalový, „life style“ -veletrhy, výstavy a přehlídky, designérské agentury (poradenská studia, individuální živnostníci), výrobci módního zboží, grafická studia, designové prodejny)
 7. Videohry (vývojáři, vydavatelé, prodejny, půjčovny)
 8. Televize a rozhlas (provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání)
 9. Film a video (produkční společnosti, distribuční společnosti, kina, videopůjčovny, specializované prodejny, společnosti poskytující služby a zařízení)
 10. Scénická umění/performing arts (divadlo, tanec - divadla, divadelní a taneční soubory a skupiny, sály, kulturní domy, kluby, festivaly, agentury, kurzy)
 11. Kulturní dědictví (muzea, knihovny, archeologická naleziště, archivy, (památky)

Institut umění vydal v roce 2011 elektronickou publikaci Kulturní a kreativní průmysly v ČR, kde je možno najít první ucelený a podrobný přehled stavu všech hlavních tvůrčích odvětví v ČR. Publikace je zdarma ke stažení.

Kulturní a kreativní odvětví v Brně a v JMK

V rámci studie proveditelnosti kreativního centra projektový tým zjišťoval podrobnosti o kreativních odvětvích v Brně, více informací, včetně výsledků, najdete na odkazu Kreativní odvětví v Brně.
EN