Výhody káznice pro záměr Kreativního centra

Proč jsme vybrali objekt káznice jako místo budoucího kreativního centra?

  • velký objekt nacházející se v blízkosti centra,
  • výhodná pěší dostupnost a propojení na brněnskou MHD,
  • objekt se nachází v majetku města,
  • jedná se brownfield a díky projektu Kreativního centra může dojít k jeho záchraně a znovuvyužití,
  • nachází se ve čtvrti, ve které může projekt Kreativního centra podnítit revitalizaci.
EN