Konference 2010

Termín Kreativní město „The Creative City“ poprvé použili už v roce 1995 Charles Landry a Franc Bianchini. Všeobecné pozornosti se však koncept kreativního města, či šířeji pojímané kreativní ekonomiky „creative economy“ těší až v novém tisíciletí, a to zejména v souvislosti s lehce provokativními díly Richarda Floridy.

Jednoduše řečeno, kreativní město je místo, kde se dobře žije, pracuje, tvoří, tráví volný čas. Lze za kreativní místo označit i město Brno? Určitě ano! A co je tady možné udělat na podporu „Kreativního Brna“ ? To je otázka, na kterou budeme prostřednictvím zahraničních a českých expertů a místních tvořivých lidí hledat odpověď.

Naším cílem bylo podpořit projekt Kreativní centrum Brno tím, že jsme na konferenci

  • poukázali na důležitost kreativity (a kreativních průmyslů) a jejího vlivu na rozvoj měst,
  • představili příklady kreativních center v zahraničí a zjistíme, co jiná města dělají pro podporu kreativity,
  • představili nástroje podpory kreativních průmyslů na národní a evropské úrovni,
  • představili lokální aktéry v oblasti kreativity a inovací a umožníme setkání kreativních lidí.

Za spolpráci na konferenci děkujeme Regionální rozvojové agentuře Jižní Moravy.

EN