Káznice

Pro budoucí realizaci Kreativního centra byla z několika různých městských brownfieldů vybrána bývalá káznice, aby se prozkoumal její stav a možnosti využití pro tento záměr. Prostory bývalé káznice se nacházejí na ulici Bratislavská 68 v Brně. Objekt tvoří komplex vzájemně propojených budov, který je vymezen ulicemi Soudní, Cejl a Bratislavská.

Historie káznice

Základní kámen komplexu byl položen 20. června 1770 a stavba byla dokončena o osm let později. Až do roku 1786 v ní byl umístěn sirotčinec. Poté budovy sloužily původně zamýšlenému účelu věznice, a to až do roku 1955, kdy byla postavena věznice v Brně-Bohunicích. V 90. letech minulého století sloužily budovy různým účelům - Moravskému zemskému archivu, Policii ČR aj. V současnosti je celý komplex uzavřen.

Popis káznice

Komplex má celkem tři vnitřní dvory. U dvora do ulice Bratislavská stojí výrazně novější budova, která je částečně podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží a jsou rovněž zastřešeny sedlovým krovem. Dispoziční uspořádání těchto budov je v přísném řádu chodbového a účelového traktu. Káznice má necelých 8.000 m2. Káznice je ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Odkaz na mapu.

Současnost

Od ledna 2013 do června 2014 pracujeme na průzkumu káznice. Nejdříve byl proveden stavebně technický průzkum budov, který realizovala firma HESS-projekty a realizace staveb, spol. s r.o.. V létě 2013 byla hotova studie faktorů vnějšího prostředí, zaměřen stávající stav a uzavřeno celkové posouzení stavu objektu. Na základě získaných výsledků byl stanoven odhad nákladů na sanaci objektu. Na zjištěné stavební a technické závěry jsme navázali zpracováním předprojektové dokumentace, jenž má dvě hlavní části - prostorovou studii a ekonomickou část.

Začátkem roku 2016 zahájilo Ministerstvo kultury řízení o zpamátnění budovy, protože objekt káznice je historicky velmi hodnotný. Město Brno se dohodlo s Národním památkovým ústavem na postupu při záchraně objektu bývalé káznice. Současně by mělo dojít k sanaci objektu, tzn. k zamezení jeho chátrání. To, co má smysl v káznici sanovat (abychom mohli objekt otevřít bezpečně i na různé veřejné akce), bude konzultovat pracovní skupina NPÚ a města. 

V únoru 2016 proběhl v káznici druhý kontrolní den v rámci sanačního projektu bývalé městské káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Nezbytná sanace zamezí chátrání objektu, zároveň umožní jeho bezpečné otevření pro akce (přednášky, prohlídky, divadelní představení). Zároveň začal stavebně-historický průzkum objektu.

EN