Projekt kreativního centra

Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu kreativních odvětví v městě Brně. Je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 a Koncepce ekonomického rozvoje města Brna.

V Kreativním centru Brno je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích, součástí vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. Cílem projektu je pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit tak jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do města nový druh investorů napojený na kreativní odvětví.

Jako lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Ta se nyní prověřuje, zda je skutečně vhodným místem pro tyto účely. Kreativní centrum může otevřít a zatraktivnit pro širokou veřejnost dosud méně přitažlivou oblast, která je navíc jako problémová zóna zahrnuta i v Integrovaném plánu rozvoje města.

Reportáž ČT Týden v regionech z 30. 10. 2010

Podívejte se na reportáž ČT o záměru Kreativního centra Brno, video od 11 do 17 minuty.

 

Organizační struktura projektu

Iniciátorem projektu je Magistrát města Brna, zpracovatelem studie proveditelnosti je Jihomoravské inovační centrum.

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je zájmové sdružení právnických osob, zřizované Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem, Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým, Mendlovou univerzitou a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.

JIC se zaměřuje na podporu inovačního podnikání a komerčního využití výzkumu a vývoje a zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni (www.jic.cz).

Složení Řídící skupiny projektu:

Pravidelně se schází Řídicí skupina projektu ve složení primátor Petr Vokřál, náměstkyně Klára Liptáková, náměstci Martin Ander, Matěj Hollan, Richard Mrázek, Marie Zezůlková a koordinátorka podpory kreativních průmyslů, Tereza Chrástová. 

Možná vás zajímá, co se děje v projektu právě nyní.

EN