2009 - 2014

Proběhlo od 2009 do 2014 v návaznosti na projekt Kreativního centra Brno

2009

březen Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/023 schválilo Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. (3. 3. 2009)

září Základní východiska pro projekt, první analýza KP z pohledu vzdělávací infrastruktury (SŠ, VOŠ, VŠ) – J. Matoušek a JIC

2010

březen OIEFjednání o využití finančních prostředků z ROP

duben jednání s Odd. investičním MMB – kolik času a peněz stojí stavebně-tech.dokumentace

květen setkání primátora a náměstků, diskuze se zástupci kreativních profesí, základní vize potenciálního projektu

září prohlídka káznice v rámci Dnů evropského dědictví a zahájení výstavy Městské zásahy

říjen výstava soutěžních návrhů „římské náměstí“ v Brně

listopad mezinárodní workshop studentů architektury na téma Přeměna káznice na kreativní centrum (Florencie, Nancy, Saarbrücken a Brno)

listopad Rada města Brna na své schůzi č. R6/001 schvaluje záměr vypsání veřejné zakázky malého rozsahu „Kreativní centrum Brno – tvorba ucelené koncepce centra“. (16. 11. 2010)

prosinec mezinárodní konference Kreativní Brno (151 návštěvníků), účast zahraničních expertů a následný workshop s experty za účasti  Red Concepts (Holandsko)

2011

únor porada primátora města Brna vzala na vědomí pořádání výstavy klauzurních prací a ročníkových projektů Institutu fotografických studií Brno – PHOTOGENIA, která se konala od 3. 6. do 31. 7. 2011 v budově bývalé káznice na Bratislavské 68 pod záštitou primátora města Brna (14. 02. 2011)

duben scénické čtení Divadla Feste v káznici v rámci festivalu YouGo (současní autoři bývalé Jugoslávie) – cca 80 návštěvníků

duben Rada města Brna na své schůzi R6/020. zrušila usnesení R6/001. schůze Rady města Brna a pověřila primátora statutárního města Brna projednat na Řídícím výboru Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje způsob řešení projektu „Kreativní centrum Brno“. (27. 04. 2011)

listopad schválení dotace na projekt Kreativního centra Brno

květen projekt představen na konferenci Kreativita a inovace v ČR – Národní technická knihovna, Praha (British Council, MKČR, Institut umění)

květen-červen architektonická výstava Městské zásahy Brno 2011 v káznici

červen-červenec výstava fotografických prací školy Photogenia a Skupiny 28

červenec Řídící výbor Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje doporučil statutárnímu městu Brnu spolupráci s JIC, z.s.p.o. (1. 7. 2011)

listopad Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z6/010 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, mezi statutárním městem Brnem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob (8. 11. 2011)

2012

leden – červen jednání MMB a JIC o přípravě iniciace projektu

březen workshop s Lukem Bruinsem z Red Concepts (27. 03. 2012)

červen DP „Přestavba káznice na KC“ Miroslava Karasová, studentka Fak. architektury VUT – v rámci práce vytvořena DNA lokality „brněnského bronxu“

červen prezentace projektu na konferenci Kreativní průmysl a regionální rozvoj ve Zlíně

červen mapování koncentrace kreativních průmyslů ve městě Brně, identifikace klastrů a potřeb kreativní třídy (SŠ, VOŠ, VŠ) – první kvalitativní zkoumání na malém vzorku respondentů (Alena Hájková DIFA JAMU)

červen GHETTOFEST – první pouliční festival v lokalitě okolo ul. Bratislavská (cca 3000 návštěvníků)

červen diskuze Budoucnost brněnského ghetta, úč: Doc.Ing.arch.Karel Havliš, Ing. Oliver Pospíšil, Milan Ščuka, MBA, ředitel firmy Cooptel, stavební a.s.

listopad jednání MMB, JIC a formující se Řídící skupiny nad plánem studie proveditelnosti

2013

leden manažerka Zdeňka Kujová na JIC přebírá podklady a zahajuje práci na studii proveditelnosti

únor spolupráce s MUNISS meziuniverzitní studentská soutěž

březen zahájení práce na kvantitativním výzkumu kreativních odvětví v Brně

duben analýza kreativních center v Evropě a průběžné exkurze

červen výsledky stavebně technického průzkumu káznice

červen jednání Řídící skupiny (14.6.2013)

září jednání s MMB o dočasném provozu

prosinec výsledky kvantitativního výzkumu kreativních odvětví v Brně

2014

leden výsledky prostorové objemové studie

leden jednání Řídící skupiny (16.1.2014)

leden – únor setkání se zástupci kreativních odvětví z Brna

únor  duben kreativní průmysly v operačních programech v období 2014-2020, konzultace s MKČR, MPO, MŠMT

duben výsledky kvalitativního výzkumu kreativních odvětví v Brně

květen výsledky ekonomické části – cost-benefit analýza

květen seminář na téma Gentrifikace

červen konání Ghettofestu 2014 – prohlídky a workshop na téma Sousedství (7.6.2014)

červen konání Řídící skupiny - odevzdání a prezentace studie proveditelnosti (30.6.)

EN