Peter Ramsden

Poradce evropského sociálního fondu, Spojené království

Peter Ramsden

Peter Ramsden (1956) je londýnský odborník na místní a regionální rozvoj.

Je EU expertem na kohezní politiku a prosazuje přístupy založené na „ekonomickém začlenění“ a obnově a rozvoji prostřednictvím podnikání.

Řídí pól  začlenění a správy programu EU URBACT, který organizuje výměnu, vzdělávání a sociální inovace na lokální úrovni ve 450 městech spolupracujících v rámci politiky soudržnosti EU.

Peter Ramsden je poradcem Evropského sociálního fondu v oblasti nadnárodnostní a sociální inovace. V 90. letech pracoval 6 let v Bruselu a přispěl k zavedení hlavních změn v programech strukturálních fondů EU, včetně finančního inženýrství, komunitního hospodářského rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů. Je autorem Banking on Culture -  nového finančního nástroje pro oblast kultury.

Řečníci

EN