Ondřej Slach

Regionalista, Česká republika

ondrej slach

Ondřej Slach (1981) je absolventem Ostravské univerzity v Ostravě, kde také v současnosti působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Absolvoval roční studijní pobyt na TU Mnichov a zahraniční stáže (Německo, Rakousko).  V rámci své akademické činnosti se věnuje ekonomické geografii s důrazem na kreativní odvětví a měkké faktory rozvoje. V uvedených tématických oblastech také publikuje a přednáší v ČR a zahraničí. V rámci kandidatury Ostravy 2015 byl členem organizačního týmu. V současnosti se podílí na řešení čtyř vědecko-výzkumných projektů (www.mestskymarketing.cz).

 

 

Řečníci

EN