Jak probíhá mapování?

13.1.2014

Mapování kulturních a kreativních odvětví doprovází vznik rozsáhlejší studie proveditelnosti Kreativního centra v Brně. V prosinci 2013 dokončil výzkumný tým kvantitativní část mapování, která přinesla důležitá data o tom, kolik v Brně takových subjektů působí nebo kolik zaměstnávají lidí. Od ledna 2014 probíhají setkání s experty jednotlivých kreativních odvětví, jejichž cílem je popsat současný stav a definovat silné a slabé stránky.

Více o mapování v Brně se dočtete zde. Dotazy můžete posílat na kujova@jic.cz

EN