Dne 3.3.2015 byli jmenování členové Řídící skupiny projektu Kreativní centrum Brno

5.3.2015

Dne 3.3. 2015 byli jmenováni noví členové Řídící skupiny projektu: Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, Mgr. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní, Ing. Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora města Brna pro oblast majetku a školství, Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna pro oblast technickou, Mgr. Martin Ander, náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města, Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města. Řídící skupina bude zajišťovat zejména efektivní spolupráci jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna na projektu Kreativního centra Brno. Řídící skupině projektu Kreativní centrum Brno budou, prostřednictvím koordinátorky projektu Mgr. Terezy Chrástové z Kanceláře strategie města, předkládány k projednání a odsouhlasení dílčí postupy a návrhy v projektu vytvořené na základě zpracované studie proveditelnosti (např. harmonogram a řízení projektu, jeho financování, atd.).

EN