Milena Flodrová

Historička, Česká republika

Milena Flodrova

Mgr. Milena FLODROVÁ (* 1935 v Hranicích na Moravě) žije od roku 1939 v Brně.

Absolvovala studium historie a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1957-1991 pracovala jako historička v Muzeu města Brna na Špilberku. Středem jejího odborného zájmu se stalo Brno a jeho dějiny od středověku věku po současnost, zejména jeho topografie, řemesla, památky a osobnosti. Od 60. let 20. století po dnešek uspořádala Milena Flodrová stovky veřejných přednášek a rozhlasových besed věnovaných Brnu a jeho zajímavostem. V několika publikacích, v řadě odborných článků a na stránkách denního tisku publikovala výsledky svých výzkumů. V této činnosti pokrčovala i po odchodu do důchodu v roce 1991. Výrazem uznání její odborné práce i obsáhlé činnosti v rámci popularizace dějin Brna pro širokou veřejnost bylo udělení Ceny města Brna v roce 2001 a poté i udělení Ceny Jihomoravského kraje v roce 2006.

Řečníci

EN