Martin Cikánek

Autor publikace Kreativní průmysly, Česká republika

Martin Cikánek

MgA. Martin Cikánek, M.A. je autorem první české studie věnované kreativním průmyslům (Kreativní průmysly/Příležitost pro novou ekonomiku, 2009). Je absolventem Katedry kulturní politiky a managementu na City University London a dále absolventem prestižního tréninkového programu Fellowship Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu DC, který připravuje manažery na seniorské a řídící pozice v neziskových kulturních organizacích. V současné době působí jako člen výzkumných týmů Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR. Přednáší kreativní průmysly na VŠE v Praze. Je poradcem ředitele Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem pro oblast marketingu. Stál u zahájení přímých satelitních přenosů Live in HD z Metropolitní opery New York do ČR (www.metinhd.cz) a dalších středo a východoevropských zemí. Jako obsahový poradce se podílel na přípravě ministerské konference Fórum pro kreativní Evropu, stěžejní akce Evropského roku kreativity a inovací (2009). Je autorem popularizačních článků z oblasti kulturní politiky a arts managementu.

Řečníci

EN