Luke Bruins

Zakladatel společnosti Red Concepts, Nizozemí

luke bruins

Luke Briuns (1970) je ředitelem a zakladatelem společnosti Red Concepts, který má mnoho zkušeností s různými územními rozvojovými projekty. Svoji práci směřuje převážně do rozvoje kreativních městských oblastí za spolupráce veřejného a soukromého sektoru s evropskými městy. Kreativní městské oblasti poskytují infrastrukturu malým tvořivým firmám, revitalizují zanedbané městské oblasti a zvýrazňují propagaci města.

Společnost Red Concepts asanovala např. zanedbané oblasti doků v severním Amsterodamu a vytvořila mediálně tvořivou oblast mimo jiné s hlavním sídlem MTV a kanálu Discovery. Tímto dala severní části Amsterodamu novou podobu pro práci a bydlení. Letos společnost Red Concepts realizuje tzv. Humanity House. Jedná se o muzeum, jež je sdružením Červeného kříže a města Haagu a které posílí image Haagu jako hlavního mezinárodního města pro lidská práva a mezinárodní právo.

Luke Bruins je spoluautorem knihy "Nové funkce pro staré budovy" (New Functions for Old Buildings)

www.redconcepts.nl

Řečníci

EN